22 நிலசெவன கட்டட அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு 2018.11.05 ம் திகதி நடைபெறும்.

The register unit of Welikanda divisional secretariat office has started with Parallel to the "Janapathi nila mehewara" mobile service in Polonnaruwa district. One district register is covering

 

 

 

 no  name  add  things  amount  payed
 1        
           
           
           
           

 

up the duties only in Monday & Tuesday in every week.

 

 

News & Events

01
Nov2018
Nilasewana 2018

Nilasewana 2018

    22 நிலசெவன கட்டட அடிக்கல் நாட்டும்...

08
Sep2018
Pibidemu Polonnaruwa Livelihood Programme

Pibidemu Polonnaruwa Livelihood Programme

Application. Rideepokuna Rideepokuna Application Nelumwewa Nelumwewa Applications...

Scroll To Top